Välkommen till Amadeus Förskola!

Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola, som grundar sig på ett humanistiskt synsätt med respekt och tillit till barnens egna möjligheter och lust att lära. Vi finns i fräscha lokaler i Orminge Centrum i Saltsjö-Boo i Nacka med en rymlig gård med många möjligheter till lek och spel och pedagogisk verksamhet. Vi välkomnar alla barn i åldersgruppen 1–6 år.

Vi ger barnen trygghet genom god omsorg och erbjuder olika aktiviteter för att utmana, stimulera och väcka barnens intresse och fantasi för att skapa utveckling och lärandeprocesser både individuellt och i grupp.

Amadeus Förskola grundades 2006. Vi har en unik idé. Vårt arbetssätt utgår från fyra profiler – Bild & Form, Natur & Samhälle, Sång & Musik samt Dans & Rörelse. Vår inspiration kommer från Reggio Emilia, som grundades av den italienske förskolepedagogen Loris Malaguzzi. Grundtanken är att barn vill upptäcka. Loris Malaguzzi och Reggio Emilia-filosofin står för en djup insikt i att barnen måste få vara agenter för sitt eget lärande, men att pedagogerna på förskolan ska följa dem tätt i fotspåren för att vara till hands för vägledning och hjälpa till när det behövs.

ÖPPETTIDER:
Förskolan är öppen alla vardagar samt dag före röd dag: 06:30 – 18:00